Ul. Piłkarska 23,
Bytom

Opał z oferty

KOSTKA - WĘGIEL KAMIENNY, ENERGETYCZNY, TYP 31-33

KOSTKA - węgiel kamienny, energetyczny, typ 31-33
Parametr Symbol j.m. Wartosść
Uziarnienie   mm 200 - 63
Wartość opałowa Qri

MJ/kg

28 - 31,5
Zawartość popiołu Ar %    3 - 7 
Zawartość siarki Srt % 0,2 - 0,6
Zawartość wilgoci Wrt %   3 - 8